Najnoviji

Informacije na ovoj internetnoj stranici su namenjene samo za vase opšte informisanje i nisu zamena za profesionalni medicinski savet ili za lečenje određenih medicinskih bolesti. Uvek potražite savet svog lekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika sa bilo kakvim pitanjima koja se tiču zdravstvenog stanja. Informacije na ovoj veb stranici ne nameravaju dijagnostikovati, lečiti, izlečiti ili sprečiti bilo kakvu bolest. Nikad ne zanemarite lekarski savet ili kašnjenje u traženju saveta zbog nečeg što ste pročitali na stranici Hairback. Proizvod koji se prodaje na ovoj stranici je za ličnu upotrebu i ne za dalju prodaju. Sve porudžbine na ovoj veb stranici podložne su prihvatanju prema sopstvenom nahođenju. To znači, da Hairback može odbiti ili otkaže bilo koju narudžbinu, bez obzira da li je potvrđena ili nije, bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Hairback pridržava prava da prekine bilo koji program ili ponudu.